Community Health Workers: de ‘missing link’ voor de toegankelijkheid van onze gezondheidszorgSinds mei 2021 zijn in ons land 50 community health workers actief, verspreid over 10 steden. Hun taak? De brug slaan tussen kwetsbare groepen en de eerstelijnsgezondheidszorg.

Want niet iedereen heeft op dezelfde manier toegang tot gezondheidszorg. Vooral mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vinden moeilijk hun weg. Daardoor stellen ze zorg uit of vermijden ze die. Mensen met beperkte of geen toegang tot de gezondheidszorg worden vaak omschreven als “hard to reach”. Maar vanuit hun perspectief zijn het de gezondheidsdiensten die moeilijk te bereiken zijn. Daarom keurde de federale ministerraad op voorstel van minister Vandenbroucke eind 2020 het project Community Health Workers (CHW) goed. Het RIZIV gaf de opdracht aan het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) om deze opdracht uit te voeren.

Anderhalf jaar terreinwerking heeft ondertussen heel wat ervaring en inzichten opgeleverd. Zo stelt onderzoek van de UAntwerpen dat de CHW’s in ons land een waardevolle brugfunctie vervullen tussen het Belgische gezondheidssysteem en mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden.

Gebeten om meer te weten over de werking en resultaten van het project Community Health Work?
Op 12 oktober organiseren wij een studiedag om onze ervaringen met jullie te delen.

Hieronder vind je alvast het programma van een ongetwijfeld boeiende studiedag! Bekijk hier het programma

Wanneer? 12 oktober 2022
Waar? RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel

Inschrijving studiedag CHW

Inschrijven kan vanaf woensdag 21 september om 11u. Deadline voor inschrijving is 7 oktober. Het aantal plaatsen is beperkt tot 100 deelnemers. Bij definitieve inschrijving zal u een QR-code ontvangen van het Riziv die u toegang zal verlenen tot het gebouw