Community health workers

De brug naar een betere gezondheid voor iedereen

Wat zijn Community Health Workers?

Community Health Workers hebben de taak om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties de nodige begeleiding te geven en de weg te wijzen naar en in de Belgische gezondheidszorg. Ze zoeken mensen op en leggen contacten om hen te informeren over gezondheid en gezondheidszorg.

Beroep doen op een CHW is steeds gratis!

Samen stellen de ziekenfondsen momenteel een 50-tal Community Health Workers (CHW) te werk. Zo helpen zij de meest kwetsbare mensen op weg naar bijvoorbeeld de huisarts, apotheek, tandarts, psycholoog, … Tezelfertijd zijn zij zeer goed geplaatst om structurele problemen en ongelijkheden in toegang tot zorg te op te merken. Die aanpak moet onder meer barrières in de toegang tot de zorg blootleggen zodat die kunnen aangepakt worden.

De missies van een Community Health Worker zijn:

Mensen informeren over gezondheid en het Belgische zorgsysteem, met bijzondere aandacht voor de noden ingevolge de covid-crisis.

Mensen toeleiden naar zorg- en welzijnsinstellingen zoals huisarts, tandarts, psycholoog, ziekenfonds, kind en gezin,…

Mensen ondersteunen in het gebruik van gezondheidszorg door mensen te herinneren aan afspraken, verder op-volgen, vertrouwen geven, luisterend oor zijn,…

Detecteren van barrières in de toegang tot/het gebruik van zorg detecteren om deze te verminderen en waar mogelijk weg te nemen.

De ongelijkheid en de structurele toegankelijkheids-problemen binnen de  eerstelijns-gezondheidszorg signaleren naar het beleid.

Waar zijn we actief?

De werking van de Community Health Workers in België bevindt zich nog in een projectfase. Momenteel zijn wij actief in volgende steden, klik op de stad voor meer informatie:

Vlaanderen:
Antwerpen  –  Genk  –  Gent  –  Oostende  –  Tienen

Wallonië:
Charleroi  –  Liège  –  Verviers-Dison

Duitstalige gemeenschap:
Eupen und Kelmis

Brussel

Contact en bijkomende informatie

Wil jij een beroep doen op de Community Health Workers?
Wil je als organisatie of zorgverlener de samenwerking aangaan?
Heb je vragen/opmerkingen rond de werking van een Community Health Worker?

Contacteer ons dan via onderstaand formulier:

Door het invullen van dit webformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het behandelen van jouw vraag. Je kan deze toestemming steeds intrekken. Het intrekken van je toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn voor die intrekking.Dit intermutualistisch project is een initiatief van de federale minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. De financiering van het project werd vastgelegd via een overeenkomst met het RIZIV. De Universiteit Antwerpen staat in voor het wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan het project dat voorlopig loopt tot eind 2025.