Community Health Workers

De brug naar een betere gezondheid voor iedereen

 

Wie zijn de Community Health Workers?

De bestaande ongelijkheid in de toegankelijkheid naar gezondheidszorg werd nog eens onderstreept tijdens de recente COVID-19 crisis. Teneinde deze kloof te verkleinen, worden Community Health Workers ingezet. Hun doel is het verbeteren van de toegankelijkheid tot de eerstelijnsgezondheidszorg voor mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden. Hierbij identificeren ze de barrières in toegang tot zorg en bieden ze ondersteuning op maat van de individuele persoon. Community Health Workers leiden mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties toe naar de gezondheidszorg en ondersteunen mensen in het gebruik van het zorgsysteem. Op die manier verkleinen zij de ongelijkheid in de toegang tot zorg.

Van groot belang hierbij is het feit dat de Community Health Workers outreachend werken om de brug te slaan tussen mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties en de (eerstelijns) gezondheidszorg. Ze werken buiten de muren van de gezondheidszorg en zoeken de mensen op in hun eigen leefwereld. Community Health Workers werken in de straat, op pleinen, bij mensen thuis en in lokale organisaties. Ze leggen contacten met mensen die zelf niet noodzakelijk een zorgnood hebben geuit en bouwen vertrouwen op. Deze manier van werken heeft tot doel om barrières in de toegang tot de zorg bloot te leggen, zodat deze kunnen aangepakt worden om zo mensen op weg kan helpen naar bijvoorbeeld de huisarts, psycholoog, tandarts of het ziekenfonds.

Beroep doen op een CHW is steeds gratis

Overzicht van de acht rollen van een Community Health Worker in de Belgische context:

  1. Bruggen bouwen tussen individuen, gemeenschappen en zorg- en welzijnsprofessionals
  2. Verstrekken van cultureel aangepaste gezondheidsinformatie 
  3. Navigatie in het zorgsysteem
  4. Bieden van coaching en sociale steun
  5. Opkomen voor individuen en gemeenschappen 
  6. Versterken van gezondheidsvaardigheden op individueel en groepsniveau
  7. Outreachend optreden 
  8. Deelname aan evaluatie en onderzoek
 
Wil je meer weten over deze acht rollen? Klik dan hier: 

 

Waar zijn we actief?

Onze Community Health Workers zijn actief in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. Momenteel kan je op ons beroep doen in de volgende steden (klik op de stad voor meer informatie):

Vlaanderen:
Antwerpen  –  Genk  –  Gent  –  Oostende  –  Tienen

Wallonië:
Charleroi  –  Liège  –  Verviers-Dison

Duitstalige gemeenschap:
Eupen und Kelmis

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Brussel

 

Missie en visie

Als organisatie in een complexe samenleving maken we graag duidelijker waar we voor staan en wat het belang is van  Community Health Workers in ons land.

 

Onze missie
 

Verankerd in lokale wijkenhelpen Community Health Workers de kloof overbruggen tussen mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties en het gezondheidssysteem, dat voor hen moeilijk te bereiken is.  Dat doen ze door deze mensen actief op te zoeken in hun eigen leefwereld en hen te ondersteunen om hun gezondheid meer in eigen handen te nemen.

 

Onze visie
 

Wij vinden dat Community Health Workers erkende spelers moeten zijn binnen het Belgische gezondheidssysteem. Zodat ziedereen kunnen helpen gedurende alle stappen om toegang te krijgen tot zorg (‘toegang-tot-zorg-continuüm’), wat bijdraagt tot het verminderen van sociale ongelijkheden in gezondheid.

UA_Personage_4 (1)

 

Contact en bijkomende informatie

Wil jij zelf beroep doen op een Community Health Worker?

Wil je als organisatie of zorgverlener de samenwerking aangaan?

Heb je vragen/opmerkingen rond de werking van een Community Health Worker?

Contacteer ons dan via onderstaand formulier. En wij nemen spoedig contact met u op. 

Door het invullen van dit webformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het behandelen van jouw vraag. Je kan deze toestemming steeds intrekken. Het intrekken van je toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn voor die intrekking.Dit intermutualistisch project is een initiatief van de federale minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. De financiering van het project werd vastgelegd via een overeenkomst met het RIZIV. De Universiteit Antwerpen staat in voor het wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan het project dat voorlopig loopt tot eind 2025.